2731022234 Αγία Ειρήνη 132, Σπαρτη pergastirisparti@gmail.com
hero image
 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Είmαστε Παιδικό Εργαστήρι | Σπάρτη Λακωνία


Το καθημερινό πρόγραμμα όλων των τμημάτων του σχολείου μας καταρτίζεται μηνιαίως και γνωστοποιείται στους γονείς των μαθητών/-τριών. 

Ο βασικός άξονας βάσει των οποίων οργανώνεται η μαθησιακή δραστηριότητα εκάστοτε τμήματος είναι η μοντεσσοριανή παιδαγωγική που στοχεύει την αυτενέργεια και την αυτονομία του παιδιού.

Το πρόγραμμα εκάστοτε τμήματος διαμορφώνεται με άξονα τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών, αποσκοπώντας αφενός στη διεύρυνση του γνωστικού, καλλιτεχνικού και συναισθηματικού τους ορίζοντα αφετέρου στην κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών για την ομαλή ένταξή τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

 

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα τμήματα και την εκπαιδευτική μας προσέγγιση.